Słupek krawędziowy U-2 stalowy

1) Słupek krawędziowy U-2 stalowy – wykonany z rury stalowej ocynkowanej Ø 120 x 2÷3 mm o długości 1500mm, całkowita wysokość słupka od podłożą wynosi 1000 mm. Słupki od góry są zaślepione nasadką z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25÷5 mm lub opcjonalnie nasadką z tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna słupka jest malowana po obwodzie farbą poliestrową i/lub jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej na przemian o barwie białej i zielonej. Słupek mocowany jest w podłożu z przetyczką z pręta stalowego Ø 8 x 250 mm lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.

 Słupek krawędziowy U-2 aluminiowy

2) Słupek krawędziowy U-2 aluminiowy – wykonany z rury aluminiowej Ø 120 x 3 mm o długości 1500mm, całkowita wysokość słupka od podłoża wynosi 1000 mm. Słupki od góry są zaślepione nasadką z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25÷5 mm lub opcjonalnie nasadką z tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna słupka jest malowany po obwodzie farbą poliestrową i/lub jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej na przemian o barwie białej i zielonej. Słupek mocowany jest w podłożu z przetyczką z pręta stalowego Ø 8 x 200 mm lub stopą ? (jeśli tak to z jakiego materiału ?) do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.

Słupek krawędziowy U-2 z polietylenu

3) Słupek krawędziowy U-2 z polietylenu – wykonany z HDPE o barwie białej z rury Ø 120 x 2,5 mm o długości 1500mm, całkowita wysokość słupka od podłoża wynosi 1500 mm. Słupki od góry są zaślepione nasadką z tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna słupka o barwie białej jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej w zadanych odstępach o barwie zielonej. Słupek mocowany jest w podłożu (z przetyczką z pręta stalowego Ø 8 x 250 mm lub przetyczką z pręta z polietylenu Ø 20 x 250 mm) lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.

Słupek blokujący U-12c

4) Słupek blokujący U-12c – wykonany z rury stalowej ocynkowanej Ø 120 x 2÷3,2 mm o długości 1100 mm ÷ 1300mm, całkowita wysokość słupka od podłoża wynosi 600 mm ÷ 800 mm. Słupki od góry są zaślepione nasadką z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25÷5 mm lub opcjonalnie nasadką z tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna słupka jest malowana po obwodzie farbą poliestrową i/lub jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej na przemian o barwie białej i czerwonej. Słupek mocowany jest w podłożu z przetyczką z pręta stalowego 8 x 250 mm lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.

Słupek blokujący U-12c parkingowy

5) Słupek blokujący U-12c parkingowy odmiana:
a – o średnicy: Ø 60,3 mm,
b – o średnicy: Ø 76,1 mm,
c – o średnicy: Ø 120,0 mm
Wszystkie odmiany słupka blokującego wykonane z rury stalowej ocynkowanej o grubości ścianki 2÷3,2 mm i długości 1100 mm ÷ 1300mm, całkowita wysokość słupka od podłoża wynosi
600 mm ÷ 800 mm. Słupki od góry są zaślepione nasadką z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25÷5 mm lub opcjonalnie nasadką z tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna słupka jest malowana po obwodzie farbą poliestrową i/lub jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej na przemian o barwie białej i czerwonej. Słupek mocowany jest w podłożu z przetyczką z pręta stalowego Ø 8 x 250 mm lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.

Słupek blokujący U-12c ozdobny

6) Słupek blokujący U-12c ozdobny, typ CITY/A1 , – wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o długości 1100 mm ÷ 1300mm, opcjonalnych średnicach: Ø 48,3 mm, Ø 60,3 mm, Ø 76,1 mm, Ø 88,0 mm, Ø 114,0 mm lub Ø 120,0 mm oraz grubości ścianek odpowiednio 2÷3,2 mm, całkowita wysokość słupka od podłoża wynosi 600 mm ÷ 800 mm. Słupki mogą mieć dodatkowo wykonane otwory pokazane w załączniku na rysunku Z-3. Słupki od góry są zaślepione nasadką ozdobną z podtoczeniem lub nasadką w kształcie kuli. Powierzchnia zewnętrzna słupka jest malowana na obwodzie farbą poliestrową o barwie według zamówienia i/lub jest oklejana po obwodzie pasami z folii odblaskowej na przemian o barwie białej i czerwonej. Słupek mocowany jest w podłożu z przetyczką z pręta stalowego Ø 8 x 250 mm lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu.