Balustrada U-11a – APLIKUZ odmiana A

Rama balustrady z zaokrąglonymi narożami wykonana z płaskownika stalowego 40÷120 mm x 4 ÷12 mm ze szczeblinami z płaskownika stalowego 40÷120 mm x 2÷4 mm wspawanymi do pochwytu i dolnej poprzeczki w rozstawie ≤140 mm, wysokość dolnej porzeczki ramy od nawierzchni 60 ÷ 120 mm. Stalowe elementy balustrady są ocynkowane. Balustrada może być dodatkowo malowana farbami poliestrowymi. Długość segmentu balustrady wynosi od 1500 mm do 2500 mm, wysokość od 1100 mm do 1300 mm. Balustrada mocowana jest nogą kotwiącą w podłożu w fundamencie betonowym lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu. Schemat balustrady pokazany jest w Załączniku na rysunku Z-1.

Uwaga: wysokość balustrad od nawierzchni:
– przy chodnikach i ścieżkach dla pieszych wynosi ≥1100mm,
– przy ścieżkach rowerowych wynosi ≥1200mm

Balustrada U-11a – APLIKUZ odmiana B

Rama segmentu z zaokrąglonymi narożami wykonana z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm. Do ramy wspawane szczebliny z prętów stalowych Ø8÷ Ø20 mm lub z rury stalowej Ø10,0 ÷ Ø22,2 mm x 1,5 ÷ 2 mm, w rozstawie ≤140 mm . Długość segmentu balustrady wynosi 1000 mm ÷ 2500 mm, wysokość 1100 mm ÷ 1300 mm, wysokość dolnej porzeczki od nawierzchni 60 ÷ 120 mm. Stalowe elementy balustrady są ocynkowane. Balustrada może być dodatkowo malowana farbami poliestrowymi. Balustrada mocowana jest nogą kotwiącą w podłożu w fundamencie betonowym lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu. Schemat ogrodzenia pokazany jest w Załączniku na rysunku Z-2.
3. Balustrada U-11a – APLIKUZ odmiana C
3. rama segmentu wykonana z stalowych profili zamkniętych 80 mm x 50 mm x 4 mm, do ramy wspawane stalowe szczebliny wykonane kształtowników stalowych: płaskownika
40 ÷ 80 mm x 2 ÷ 4 mm lub profili zamkniętych 20 mm x 20 mm x 2 mm – w rozstawie ≤140 mm, wysokość dolnej porzeczki ramy od nawierzchni 60 ÷ 120 mm. Długość segmentu balustrady wynosi 1000 mm ÷ 2500 mm, wysokość 1100 mm ÷ 1300 mm. Stalowe elementy balustrady są ocynkowane. Balustrada mocowana jest nogą kotwiącą w podłożu w fundamencie betonowym lub stopą z blachy stalowej do nawierzchni opcjonalnie: za pomocą kołków rozporowych, prętów gwintowanych, kotwy chemicznej lub do specjalnych gniazd stalowych zabetonowanych w podłożu. Schemat ogrodzenia pokazany jest w Załączniku na rysunku Z-3.
Balustrady wytwarzane są jako pojedyncze segmenty (jak pokazano na rysunkach) i przygotowane są do łączenia w systemy ciągłe. W systemach ciągłych segmenty są łączone przez spawanie lub połączenia śrubowe.

Ogrodzenia segmentowe

Ogrodzenie U-12a olsztyńskie – APLIKUZ odmiana A
Rama segmentu wykonana z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm, słupki ogrodzenia wykonane z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm. Długość segmentu ogrodzenia wynosi 1000 mm ÷ 2500 mm, wysokość 800 mm ÷ 1200 mm. Segmenty ogrodzenia i połączenia śrubowe są ocynkowane. Ogrodzenie może być dodatkowo malowane farbami poliestrowymi i/lub oklejane pasami folii odblaskowej.
Ogrodzenie U-12a olsztyńskie – APLIKUZ odmiana B
Rama segmentu wykonana z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm, słupki ogrodzenia wykonane z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm. Do ramy wspawane pionowe szczebliny z prętów stalowych Ø8÷ Ø20 mm lub z rury stalowej Ø10,0 ÷ Ø22,2 mm x 1,5 ÷ 2 mm. Długość segmentu ogrodzenia wynosi 1000 mm ÷ 2500 mm, wysokość 800 mm ÷ 1200 mm. Segmenty ogrodzenia i połączenia śrubowe są ocynkowane. Ogrodzenie może być dodatkowo malowane farbami poliestrowymi i/lub oklejane pasami folii odblaskowej.
Ogrodzenie U-12a olsztyńskie – APLIKUZ odmiana C
Rama segmentu wykonana z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm i wyposażona we wsporniki z płaskownika stalowego 40mm x 50mm x 4mm. Słupki ogrodzenia wykonane z rury stalowej Ø48,0 x 2-3 mm z przyspawanymi wspornikami z płaskownika stalowego 40mm x 50mm x 4mm. Do ramy segmentu wspawane wewnętrzne półprzęsło z rury stalowej Ø26,9 mm x 1,5-3 mm. Długość segmentu ogrodzenia wynosi 1980 mm ÷ 2200 mm, wysokość 800 mm ÷ 1200 mm. Segmenty ogrodzenia i połączenia śrubowe są ocynkowane. Ogrodzenie może być dodatkowo malowane farbami poliestrowymi i/lub oklejane pasami folii odblaskowej.
7. Ogrodzenie U-12a – APLIKUZ z pochwytem i przeciągiem
Rama segmentu z zaokrąglonymi narożami wykonana z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm, do ramy wspawany przeciąg z rury stalowej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub 76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm, rama nie ma wypełnienia. Długość segmentu ogrodzenia wynosi 1000 mm ÷ 2500 mm, wysokość 1000 mm. Segmenty ogrodzenia są cynkowane. Ogrodzenie może być dodatkowo malowane farbami poliestrowymi i/lub oklejane pasami folii odblaskowej.

Ogrodzenie U-12a – APLIKUZ z wypełnieniem

8. rama segmentu wykonana kątownika stalowego 45 mm x 45 mm x 4 mm lub 45mm x 45 mm x 5 mm lub 50 mm x 50 mm x5 mm. Rama wypełniona opcjonalnie: siatką stalową o oczkach 45 mm ÷ 55 mm, płytami z poliwęglanu komorowego o grubości ≥ 8 mm lub poliwęglanu litego o grubości ≥ 4 mm, płytą z polimetakrylanu metylu (PMMA) o grubości ≥ 4 mm. Do ramy mogą być także opcjonalnie wspawane szczebliny z prętów stalowych Ø8 mm ÷ Ø16 mm. Rama mocowana jest do słupków połączeniami śrubowymi. Długość segmentu ogrodzenia wynosi 1000 mm ÷ 2000 mm, wysokość 800 mm ÷ 1200 mm. Wypełnienie mocowane jest do wsporników ramy nitami alu/stal lub stal/stal lub połączeniami śrubowymi. Stalowe segmenty ogrodzenia oraz połączenia śrubowe/nitowe są ocynkowane. Rama ogrodzenia może być dodatkowo malowana farbami poliestrowymi i/lub oklejane pasami folii odblaskowej.

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b – APLIKUZ

Wykonane ze słupków z rury stalowej ocynkowanej opcjonalnie: Ø48,0 lub Ø60,3 mm lub Ø71,0 mm lub Ø76,0 mm i grubościach ścianki odpowiednio 2,0 ÷ 3,2 mm, wysokość słupków od nawierzchni wynosi 1100mm w rozstawie 1500 mm ÷ 2000 mm. Słupki od góry zabezpieczone są zaślepką z tworzywa. Słupki połączone są dwoma rzędami łańcucha z ogniwem stalowym ocynkowanym o grubości min. 4mm. . Stalowe elementy ogrodzenia są ocynkowane Słupki malowane są farbą poliestrową lub oklejane pasami folii odblaskowej o barwie na przemian białą i czerwoną.